Canzoni

19. LATVIEŠU LE?ION?RU DZIESMA

Anno:

Gruppo:

Testo: (Anonimo)
Musica: Karl Bögelsack

Zem m?su k?j?m lielce?š balts
uz Latviju tas ved.
Uz Latviju, kur naidnieks baigs,
p?r laukiem n?vi s?j.

M?s so?ojam droši un lepni,
un šautenes plecos ir mums,
un senajo varo?u v?rdi,
n?k l?dzi, k? mantojums mums.
M?s n?ksim dr?z, Latvija, gaidi!
Un nes?sim br?v?bu Tev- kas mums d?rga,
un m?s ejam un ejam un traucam un steidzam-
par v?lu m?s nedr?kstam b?t!


Mums viena doma sird? kv?l -
Par t?vu zemi st?t!
Un než?l?gam naidniekam
likt visu atmaks?t!

M?s šauten?m liksim tad liesmot,
un gran?tu met?jiem kaukt,
bet pašiem mums n?vei b?s sp?t?t,
ložu svilpieniem atbalsis saukt!
M?s ticam tr?s Latvijas zvaigzn?m,
lai ugun? spožas k??st t?s, m?žu m?žam!
Un m?s ejam un ejam uz priekšu tik traucam -
par v?lu m?s nedr?kstam b?t!


Zem m?su k?j?m lielce?š balts
uz Latviju tas ved.
Uz Latviju, kur naidnieks baigs,
p?r laukiem n?vi s?j.

M?s so?ojam droši un lepni,
un šautenes plecos ir mums,
un senajo varo?u v?rdi,
n?k l?dzi, k? mantojums mums.
M?s n?ksim dr?z, Latvija, gaidi!
Un nes?sim br?v?bu Tev- kas mums d?rga,
un m?s ejam un ejam un traucam un steidzam-
par v?lu m?s nedr?kstam b?t!

Note

Versione della divisione lettone dell SS (19. Div?zijas S.S. Latvija Dziesma) di “S.S. marschiert in Feindesland”, giŕ sull’aria della “Parademarsch der Legion Condor”