Canzoni

BďGIďMSSE TďRNA

Anno: 1948

Gruppo:

Testo e musica: Cram

Menu


Quand che Turin fa ribota,
tram˛la ogni crˇta,
se sveujd˛ j b˛taj...
Poei ogni b˛ca se sca˛da
con na bagna ca˛da,
con na soma d'ai...
Na damigiana 'd barbera,
robusta e sincera,
se sc˛la Ĺnt t' un fiÓ ;
ecco la moda d' Giand˛ja
d' cerche 'n f˛nd d'la doja
la felicitÓů..

Bdgi˛msse torna!
Bele fiette ch'a l'Ŕ CarlevŔ...
B˛gi˛msse torna!
E stasseira 'ndardma a baie...
A '1 padigli˛n 'd la Fera d'ij vin
j'Ŕ l'alegria, s˛ris e basin:
a s' mangia,
as' beiv,
a s' desmenti˛ j sagrin...
B˛gi˛msse tˇrna!...


Quand che a la seira a giargiot˛
scambiandse 'n bel giot˛
tranquij dŔi mftr˛s,
a bsogna nen dist˛rbeje,
ma 'nvece lasseje
stasand silenssi˛s...
A vau passa 'n compagnia
sti di d'alegria,
ma se l'˛ccasi˛n
a 'n fa tr˛vŔ s˛t brassetta
con na Giac˛metta
Ioli a l'Ŕ 'd co' b˛n...

Bdgi˛msse torna!
Bele fiette ch'a l'Ŕ CarlevŔ...
B˛gi˛msse torna!
E stasseira 'ndardma a baie...
A '1 padigli˛n 'd la Fera d'ij vin
j'Ŕ l'alegria, s˛ris e basin:
a s' mangia,
as' beiv,
a s' desmenti˛ j sagrin...
B˛gi˛msse tˇrna!...

Note

Turin, CarlevŔ 1948