Canzoni

LA MARIOULĄ

Anno:

Gruppo:

Testo e musica: (Anonimo)

Menu


Marijeme voeui marijeme - voeui dčie 'na marioulą
Ca consta Fon ca consta - ca cousta l'on ca cousta
Marijeme voeui marijeme - voeui dčie 'na marioulą
Ca cousta l'on ca cousta - basta ch'i sia marią.

Oih! Ciribiribin
Tantu countent - impertinent
Quand ch'a lou sent chiel lou cimenta
Feramioeu
Busiard
Feramioeu
Busiard
Feramioeu ch'a mouuta su
Ch'a cala gił.


A pič 'na foumna biounda - l'č 'na gran disperasioun
I preive a 'i fan la rounda - i ipreive a 'i fan la rounda
A pič 'na foumna biounda - l'č 'na gran disperasioun
I preive a 'i fan la rounda - e al fan gire i ...

Oih! Ciribiribin
Tantu countent - impertinent
Quand ch'a lou sent chiel lou cimenta
Feramioeu
Busiard
Feramioeu
Busiard
Feramioeu ch'a mouuta su
Ch'a cala gił.


A pič 'na foumna cita - l'č 'na gran disperasioun
Smia nen cougią, nč dritta - smia nen cougią nč dritta
A pič 'na foumna cita - l'č 'na gran disperasioun
Smia nen cougią, nč dritta - e at fan gire i...

Oih! Ciribiribin
Tantu countent - impertinent
Quand ch'a lou sent chiel lou cimenta
Feramioeu
Busiard
Feramioeu
Busiard
Feramioeu ch'a mouuta su
Ch'a cala gił.


A pič "na foumna grassa - l'č 'na gran disperasioun
T'a sfornala la pajassa - fa sfounda la pajassa
A pič na foumna grassa - l'č 'na gran disperasioun
T'a sfounda la pajassa - e al fa gire i...

Oih! Ciribiribin
Tantu countent - impertinent
Quand ch'a lou sent chiel lou cimenta
Feramioeu
Busiard
Feramioeu
Busiard
Feramioeu ch'a mouuta su
Ch'a cala gił.


A pič 'ria fouinna granda - l'č 'na gran disperasioun
Sta nen cougią ‘n t’la branda - sta nen cougią 'n t’la branda
A pič 'na fouinna granda - l'č 'na gran disperasioun
Sta nen cougią ‘n t’la branda - e ai fa gire i...

Oih! Ciribiribin
Tantu countent - impertinent
Quand ch'a lou sent chiel lou cimenta
Feramioeu
Busiard
Feramioeu
Busiard
Feramioeu ch'a mouuta su
Ch'a cala gił.


Voeui pič 'na mounfrinotta - cha vena dal Mounfrą
Ch'a venda le castagne - ch'a venda le castagne
Voeui pič 'na mounfrinotta - cha vena dal Mounfrą
Ch'a venda le castagne - bele caude e brusatą.

Oih! Ciribiribin
Tantu countent - impertinent
Quand ch'a lou sent chiel lou cimenta
Feramioeu
Busiard
Feramioeu
Busiard
Feramioeu ch'a mouuta su
Ch'a cala gił.


Voirei pičme ‘na sartoira - ch'a taca su i bouton
Ch'aj taca ‘n t'na inanera – ch’aj taca ‘n t'na inanera
Voirei pičme ‘na sartoira - ch'a taca su i bouton
Ch'aj taca ‘n t'na man era - ch'a tacou par daboun.

Oih! Ciribiribin
Tantu countent - impertinent
Quand ch'a lou sent chiel lou cimenta
Feramioeu
Busiard
Feramioeu
Busiard
Feramioeu ch'a mouuta su
Ch'a cala gił.


Voeui pičme 'na panatera - ch'a fassa i bicioulan
Ch'aj fassa 'nt 'na manera - ch'aj fassa ‘nt 'n manera
Voeui pičme 'na panatera - ch'a fassa i bicioulan
Ch'ai fassa 'nt 'na manera - ch'aj stagu drit an man

Oih! Ciribiribin
Tantu countent - impertinent
Quand ch'a lou sent chiel lou cimenta
Feramioeu
Busiard
Feramioeu
Busiard
Feramioeu ch'a mouuta su
Ch'a cala gił.


E borite e mese boute - barbera e grignoulin
Basta ch'aj sia da beive - basta ch'aj sia da beive
E boute e mese boute - barbera e grignoulin
Basta ch'aj sia da beive - d'la seira a la matin.

Oih! Ciribiribin
Tantu countent - impertinent
Quand ch'a lou sent chiel lou cimenta
Feramioeu
Busiard
Feramioeu
Busiard
Feramioeu ch'a mouuta su
Ch'a cala gił.