Discografie

Note

DI ITALIAANSE ALTERNATIEVE MUZIEK

De 'alternatieve muziek' in Italie is een culturele beweging die in al bijna veertig jaar meer dan 1500 songs heeft voort-gebracht, verzamelt op meer dan 500 geluidsdragers en vrijwel exclusief verspreidt in een met commercieel circuit. . Deze muzikale beweging is door de jaren heen vrijwel homogeen gebleven voor wat betreft de typologie van de inhoud, die gaat over de bekende of vergeten geschiedenis, van de politieke rapportages längs de wereld van de mythen, de helden, de legendes en de tradities, tot aan het zingen over de sociale problemen, de ethica en zelfs de ge-voeiens van de jongeren die behoren tot de bonte en met eenvoudig te definieren archipel van 'rechts' Italie. Maar de muziekstijlen hebben zieh tegelijkertijd aangepast aan de trends en smaken van de tijd. En zo starten we in de melodis¬che jaren '70, passeren we de danspop, tot aan de identitaire rock, de Oi en de hardcore, zoals op deze compilatie te hören is.
Wat met wijzigt met de tijd en met de veranderingen van de politieke context is de militante inzet van de groepen en Solisten, die onophoudelijk hun tijd investeren en hun talent gebruiken zonder enig economisch belang, zonder enige belonmg van roem en vaak ook met talloze moeilijkheden, onbegrip en spanningen. zowei intern als van btutenaf. En dankzij hen kunnen wij vandaag de dag de geschiedenis verteilen van twee generaties, als het er geen drie zijn, van jonge Idealisten, een verdeling tussen de samenleving en Italiaanse politiek vanaf de jaren '70 tot vandaag, gezien door de ogen en gevoeld met de huid van de rechtse militanten. Maar ook van een serie van culturele trajecten die zijn wor-tels heeft in de duizendjarige geschiedenis van de Europese beschaving, gemeenschappelijk erfgoed van alle rebellen tegen de modemiteit. het materiahsme. het globalisme. de zelfzuchtige gedachte.
De Italiaanse 'alternatieve muziek' was ook de drijfveer voor analoge ervaringen eerst in Frankrijk en Spanje, later in de rest van Europa. Vanaf de jaren '90 echter verbonden zieh nieuwe verzamelingen fenomenen met ons en this ook nieuwe gelinden, verbonden met of byproduct van de skinhead wereld, waarvan het autonome muzikale circuit onder-tussen internationale dimensies bereikt had.
In de loop van de jaren zochten de Italiaanse alternatieve muziekbands constant naar verbetering van de technische kwaliteit, het imago en de distributie van hun producten. Sommigen van hen, bijvoorbeeld Skoll, een van de betere singer-songwriters op dit gebied, hebben meermalen de grenzen overschreden om hun songs in Europa en zelfs aan de andere kant van de oceaan bekendheid te geven. Vandaag de dag. bladerend door interne tpagina's van muziekbands is het eenvoudig online muziek te luisteren of te bemächtigen. Maar toch, wat nog steeds ontbreekt, mede dankzij de overheersing van communistische lobby in de culturele en muzikale wereld, ofwel (soms) door de zwakke wil van de bands zelf, is de mogelijkheid deze songs massaal te verspreiden. Het komt zeker door een economisch probleem maar . vaak is het ook de schuld van de siechte gewoonte zichzelf op te sluiten in voor de meerderheid ontoegankelijke bun¬kers. Steeds vaker helaas riskeren onze concerten te veranderen in zelfrefexerende uitdrukkingen van verenigingen of groepen die ondoordringbaar zijn voor de externe werkelijkheid, bijna meer Symptomen van socialemarginalisatie dan van een stralende manifestatie van gebundelde kracht. Tot slot, wil ik erop wijzen dat al twaalf jaar het historische ar-chief van de vereniging Lorien (www.Lorien.it) actief is met verzamelert, catalogiseren. conserveren, restaureren en vaak produceren, verspreiden en promoten van producten van de internationale en Italiaanse alternatieve muziek. Dankzij dit archief met duizenden teksten, foto's, informatie en songs is het mogelijk geweest twee proefschriften te schrijven, waarvan een zelfs geleid heeft tot een boek over dit onderwerp.
Guido Giraudo

JANUS - KAMPF
Geformeerd in Rome in 1976 was Janus de grondlegger van de muzikale ex-pressie waar nog steeds veel bands door gei'nspireerd raken. Janus voldeed goed aan de moeilijke opdracht om een scene te creeren in een omgeving die niet erg open stond voor moderne muzikale ver-nieuwingen. Het lukte hen deze opdracht te volbrengen dankzij hun onbetwijfelde muzikale talent en ze brachten het publiek een breed scala van unieke stijlen, van 70-er jaren rock tot meer melodieuze ballads en van klassieke rock tot Keltische folk muziek. Hun meesterwerk was zonder twijfel de LP 'Al maestrale'. Een collectie van nummers die niet een-voudig vergeten zullen worden. Zoals vele rockbands kreeg Janus problemen en na een paar jaar gingen zij uit elkaar, hoewel de krachtige akkoorden van Viva l'Europa delle aquile', leve het Europa van de adelaars, opnieuw beluis-terd konden worden op een EP compilatie geproduceerd door Rupe Tarpea.

AMICI DEL VENTO-AMICI DEL VENTO
De 'vrienden van de wind' is een van de grondleggers van de rechtse identitaire Italiaanse muziek en samen met de Compagnia Dell'Anello de bekendste band in dit gerire. Deze band is de inspiratiebron geweest voor artiesten als Massimo Morsello, 270bis en vele anderen. ADV ziet in 1975 het levenslicht en blijft bestaan tot hun laatste concert in 1997, het Concerto Del Ventennale. De zeer rüstige maar politieke nummers werden op hun concerten steevast ingeleid door Guido Giraudo, politiek activist sinds decennia. Na het dodelijke ongeluk in 1983 van Carlo Venturino, samen met Giraudo de belangrijke motor achter de opnchting, verlaat één na het andere bandlid de ADV en is het einde van de band in zieht. In het nummer 'Amici Del Vento' roept de groep op om te strij den voor een ve-renigd Europa. Een nieuw Europa, waar een nieuwe wind waait. "Siamo gli amici del vento." Wij zijn de vrienden van de wind!

COMPAGNIA DELL'ANELLO - IL DOMANI APPARTIENE A NOI
Morgen behoort aan ons! Dit lied is zowat het lijflied van de Compagnia Dell'Anello geworden. De Compagnia ontleende zijn naam aan het boek van Tolkien, in het Nederlands vertaalt als 'De reisgenoten', De groep formeerde zieh in 1977 en participeerde in een aantal dagen durende bijeen-komst waar veel rechtse muziek wordt gespeeld en over politiek wordt gediscussieerd. Deze zogenaamde 'Campo Hobbit', werden zo legendarisch dat er in de jaren '80 opnieuw een Campo Hobbit wordt georganiseerd. "Il domani appartiene a noi" ademt hoop uit. De hoop op een nieuwe dag, het antwoord op de roep naar vrijheid. De overwinning op het kapitaal. Bezongen worden het land van onze voorouders en de onsterfelijke trouw die niemand kan uitwissen. Traditie en vaderland. Morgen behoort aan ons'

VERDE BIANCO ROSSO - NO AI ROSSI
'No ai rossi, no mai più!', Nee tegen de roden! Nooit meer! Het 'no ai rossi' is bijna een mantra in dit nummer dat een aanklacht tegen het communisme is. Het communisme dat zoveel leed in de wereld heeft veroorzaakt en nog steeds doet. Zeg: 'NEE' tegen de roden! Het naoor-logse Italie kende één van de grootste communistische partijen van West-Europa die verdween samen de instorting van de Sovjet-Unie. Desondanks zijn de erfgenamen van de verdwenen communistische partij nog steeds zeer talrijk en actief. Het rode gevaar is nog niet verdwenen. Dit nummer is dan ook een waarschuwing. 'Nooit meer rood' roept Verde-Bianco-Rosso! Verde-Bianco-Rosso
heeft zijn naam ontleend aan de Italiaanse driekleur: groen, wit, rood.

PEGGIOR AMICO - GIORNALISTI TERRORISTI
Peggior Amico, de slechtste vriend, ontstaat in 1986 in het milieu van de Veneto Fronte Skinheads, de rechtse politieke organisatie uit noordoostelijk Italie. In de jaren die volgen wisselt de band vaak van bandleden. Tussen 1986 en 1993 worden diverse LP's en MC's uitgegeven tot het doek definitief valt voor de band in 1997. Journalisten die de waarheid verdraaien en naar hun hand zetten of in ruil voor geld leugens schrijven, worden in dit nummer aangesproken op hun gedrag dat door de band terroristisch wordt genoemd. Deze Journalisten die zorgen voor de-monisering van rechtse partijen blijven een actueel onderwerp. "Voce della fogna al soldo dei partiti" Stemmen uit het riool met geld van de partijen..

A.D.L. 122 - BASTA
In 1993 wordt in Milaan de skinhead band A.D.L. 122 geformeerd. A.D.L. 122 iseen afkorting voor Anti Decreto Legge 122, een decreet dat voorziet in het nemen van maatregelen betreffende discriminatie op grond van ras, afkomst, etniciteit en reli¬gie. De band heeft in 17 jaar tijd maar 3 albums in de studio opgenomen en een paar EP's geproduceerd. In het nummer 'Basta!', stop!, wordt een halt toegeroepen aan een aantal misstanden uit de maatschappij. "Basta! Con la droga nelle scuole" Stop met de drugs op school! "Basta! Con le basi della N.A.T.O." Stop met de bases van de NAVO! "Basta! Con il mito del denaro" Stop met de mythe van het geld! "Basta! Con la finta solidarietà", 'Stop met de valse soli- "Basta! Coi divieti agli skins" Stop met het verbod op skins!

Z70 BIS-CURETTA E BEN
270 bis is het nummer van een wetsartikel waardoor iedereen opgepakt kan worden waarvan de Staat vermoed dat die persoon zieh bezighoudt met subversieve activ-iteiten. Marcello Di Angelis gèbruikte deze naam bij de oprichting van de band in 1993 nadat hij zelf dankzij dit wetsartikel een tijdje opgesloten heeft gezeten. 'Ben e Garetta ' gaat over de laffe moord op Benito Mussolini en zijn minnares. Daar is het waar de kameraden staan, met hun armen opgericht naar de zon. Een leger van goede vrienden, duizend zielen van gevallenen. Maar in de herinnering zijn ze niet dood. Het zijn de jongeren van Acca Larentia en de jongens in zwarte hemden. Het lied ein-digt met: 'Ik heb een zwart hart. Veel mensen zien mij liever op het kerkhof, maar ik heb een zwart hart. Het interesseert me geen flik-ker en ik spuug in het gezicht van de hele wereld!' Me ne frego!

INTOLLERANZA - COME IL VENTO
'Come il vento' is het krachtige nummer van Intolleranza. De band formeerde zich in Rome in 1987 rond twee skinheads en een punker met de opvallende namen: Katanga, Stolz en Testone, en waren bij-zonder actief tot 1989. In 1995 kwam de band weer bij elkaar om het album 'Tutti all'inferno' op te nemen. 'Allemaal naar de hel', waar dit nummer ook opstaat. Een ode aan de revolutie die onvermi-jdelijk is: "Gevechten op de pleinen met knuppels in de hand, de revolutionairen zijn niet voor niets gevallen. Het vuur van de revolutie brandi nog steeds." "La rivoluzione è come il vento" De revolutie is zoals de wind! Het nummer werd door vele groepen gecoverd o.a. door SPQR (voorheen L o n d -i n i u m SPQR en is een lu-i dk e e 1s meegzon-gen lied tijdens op-tredens.

MASSIMO MORSELLO -NOSTRI CANTI ASSASSINI
Massimo Morsello was al op jonge leeftijd zeer politiek geëngageerd. Op zijn 16e al actief lid van de MSI. Later actief bij de FUAN, een rechtse studentenorganisatie. In de jaren '70, in Italie bekend als 'gli anni di piombo', dejaren van het lood, raakt hij ver-wikkeld in de extreem gewelddadige botsin-gen tussen links en rechts. In deze tijd begon ook zijn carrière als muzikant. Zijn eerste op-treden vond plaats tijdens het bekende Campo Hobbit, de bijeenkomsten vol met politieke discussies en muziekconcerten. Na de bo-maanslag in 1980 in Bologna vlucht Morsello naar Londen waar hij zijn politiek en muzikale activiteiten verder zet. Hij geeft o.a. een concert getiteld: 'Scusate, ma non posso venire', sorry, maar ik kan niet komen, dat in Italie uitgezonden werd per satelliet op 22 juli
In 1999 keert hij naar Italie terug en overli-jdt in 2001. 'Nostri canti as-sassani' is één van zijn groot-ste hits uit de jaren '80.

LONBINIUM SPQR-FARE QUADRATO
'Fare quadrato' is een aanvalstechniek van de klassieke Romeinen waarbij de Sol¬daten hun schilden strak tegen elkaar plaatsten en zo een ondoordringbare muur vormden die over de vijand heen walste. 'Fare quadrato' betekent vooruitgaan zonder stoppen, zonder twijfel. Geen nostalgie, geen pacifisme of zwakke ge¬dachten. 'Fare quadrato' is de natuurwet herkennen en respecteren. 'Fare quadrato' is geloven in hiérarchie, het tegenoverg-estelde van het liberale concept. 'Fare quadrato' is geloven in de strijd! 'Fare quadrato' is de vlag hijsen en aanvallen als het commando klinkt! 'Fare quadrato' is een manifest! De band 'Londinium S.Q.P.R' wordt in 1993 door drie in Londen wonende Romeinen opgericht. De naam ve-randert in 2005 in S.P.Q.R' als de band zich een n i e u w imago wil aanmeten.

GESTA BELLICA -NO PASARAN
De strijdkreet van de roden in de Spaanse Burgeroorlog was: 'No pasaran', vrij ver-taald 'Ze komen er niet door. "Maar wij zijn er längs gegaan en ik zeg je dat wij er voorbij blijven gaan!", aldus Benito Mussolini in een toespraak aan het begin van dit nummer. Het nummer 'No Pasaran'verhaalt dan ook over de Spaanse burgeroorlog in de jaren '30, waar ook Italiaanse fascisten hun idealen tegen het communisme en zijn onmenselijke haat kwamen verdedigen in Spanje. Gesta Bel¬lica ontstaat in het milieu van de Veneto Fronte Skinhead in 1990. In 1992 speien zij samen met Peggior Amico, Verde Bianco Rosso en andere nationalistische bands op het concert 'Ritorno a Camelot' terugkeer " naar Camelot. 'Alla fine siamo passati '. Uitein-delijk zijn we er längs gekomen!

ZETAZEROALFA - TANGO CORE
ZetoZeraAlfa heeft geen introducile nodig. De Romeinse band zag in 1997 het levenslicht en is sindsdien zeer actief. Leadzanger Gianluca Iannone met zijn zeer herkenbare stem is tevens president van CasaPound, het kraakpand in Rome waar tevens de opnamestudio voor ZZA zich bevindt. ZetaZeroAlfa betekent let-terlijk Z, de laatste letter van het alfabet, 0, het niets, en Alfa de 1 e letter van het al¬fabet. Of het einde, gevolgd door het niets gevolgd door een nieuw begin. En dat is wat de band dan ook hoopt, het begin van een nieuwe tijd. In 'Tango core' weet ZZA een tango te combineren met hun zo specifieke klanken. Het levert een zeer opvallend nummer op. "Tra l'istinto e la passione! La bellezza è nell'azione! " Tussen instinct en passie, de schoonheid ligt in de actie!

ULTIMA FRONTIERA -TRIESTE 1951
In 1953 is Triest, gelegen in noordoost-elijk Italie tegen de Sloveense grens, nog neutraal gebied dat opgeëist wordt door zowel de Italianen als de Joego-slavische communisten. Relien breken uit in de stad waarbij doden vallen. De roep om aansluiting bij Italie is groot onder de bevolking. 'Guerra ai nemici della mia terra', zingt de in 2000 opger-ichte band Ultima Frontiera. Oorlog aan de vijanden van mijn land. Hier weerk-linkt de roep van de inwoners van Triest uit 1953. "L'onda barbarica che ora ci invade non leverà mai la nostra bandi¬era". De golf van barbaren die nu mijn stad bezetten zal nooit onze vlag verwij-deren." Ultima Frontiera heeft zijn naam niet voor | niets, de uiterste grens. Een grens tussen be-schavtng en barba-risme.

HATE FOR BREAKFAST -FUOCO BELLA RIVOLTA
Laat je kwaadheid exploderen, de revo-luties komen niet uit boeken of uit de hoofden van leraren. Zij zullen voor eeuwig bloed moeten pissen om het vuur van de revolutie te blussen! Stop het gediscussieer met de vijand, er is meer af te vernietigen dan op te bouwen! Dialoog, consensus, compro-missen: schijt, schijt, schijt! Met deze stevige woorden roept Hate For Breakfast op tot revolutie. Deze band die in 2005 werd opgericht in Viterbo heeft gezongen aan de zijden van bands als ZZA., S.P.Q.R.,Armco, Brigade M, Faustrecht, Timebombs en Insedia. Ze traden ook al in o.a. Hongarije en Rus-land op. 'Fuoco della rivolta' is in 2006 ook gecov-erd door Brigade M voor een split-CD met HfB als 'Vuur van de revolte

SKÒLL - LA BELLEZZA
Skòll is de naam van een wolf uit de Noorse myfhologie die Constant de zon achtervolgt om deze te willen verslinden. Skòll is ook de naam van deze zanger met zijn opvallende stemgeluid. Hij begint zijn muzikale carrière in 2001. In 2003 komt zijn sucee-salbum 'Lune feroci' uit. Om het album te promoten wordt een tour gehouden die langs allerlei zalen gaat in Como, Rome en Salo. In 2004 zingt Skòll samen met Fabio Constantinescu en Gabriele Marconi een concert waarop allerlei succesnummers worden gezongen van de alternatieve re-chtse muziek. "La bellezza", de schoon-heid, lijkt een futuristisch gedicht uit het begin van de 20e eeuw. "Rapiscimi, sorprendimi con tutta la tua poesia, uccidimi e annientami con la perfetta follia, perché tu sei la bellezza." Ontvoer me, verbaas me met heel jouw poezie, ver-moord me en vernietig me met de perfecte waanzin, want jij bent de schoon-heid!

D.D.T. - R.S.I.
D.D.T. is de afkorting van Dodicesima Disposizione Transitoria. Deze Milanese band bestaàt sinds 1998. De naam is af-geleid van de constitutionele wet in Italie dat een verbod oplegt een fascis-tisehe partij te kunnen heroprichten. R.S.I. is de afkorting van Repubblica Sociale Italiana, de naam van de nieuwe Staat opgericht in 1943, en opgehouden te bestaan in 1945 als Mussolini, leider van de R.S.I. in koelen bloede wordt vermoord door partizanen. In dit nummer wordt herinnerd aan de held-haftigheid van de jonge kameraden die vochten en stierven voor hun idealen die vorm kregen door de R.S.I. Uiteindelijk hebben de bevrijders gewonnen door onze Steden te bombarderen. Maar bedenk goed, oude par-tizaan, 600 dagen van Sociale Re-publiek kun je niet z o m a a r wissen!

CON LA MORTE A PARO PARO
Het marslied van de Italiaanse parachutis-ten geeft een romantisch beeld van de acties van de parachutist: 'Nell'alba colorata di luci lievi e tristi, scendiamo giù dal cielo'. In de door Ideine en trieste lichten gekleurde zonsopgang dalen wij neer uit de hemel. Maar verhaalt ook over zijn heldhaftigheid: 'Siam cento, cento e cento, tutti forti, arditi e sani, un po' pazzi, un po' poeti, ma son fior degli Italiani'. Wij zijn met honderden, alien sterk, dapper en gezond, een beetje gek, een beetje dichter, maar wij zijn de bloemen van de Italianen.

ME NE FREGO
'Me ne frego' is de strijdkreet van de Italiaanse fascisten en betekent zoiets als 'Het kan me niet schelen'. Met deze kreet liet men weten dat men lak had aan de gevestigde orde met zijn regels. Dat men klaar was voor de komst van een nieuwe wereld, met andere regels en een andere mentaliteit. 'Me ne frego non so se ben mi spiego.' Het kan me niet schelen, ik weet niet of ik me goed uitdruk.


Guido Giraudo
Geboren in 1954. Als Journalist professioneel geworden op de re-dactie van 'Candido' van Giovanni Guareschi en Giorgio Pisanö, waar hij in de verschrikkelijke jaren 70 ook vice-directeur was. Had nationaal een leidinggevende positie bij rechtse Studenten en was regionaal leidinggevend bij de MSI. Giraudo maakte deel uit van de muziekband 'Amici del Vento', is oprichter van het historische archief van altematieve muziek (http://www.lorien.it) en is bekend als co-auteur van het boek 'Sergio Ramclli, una storia ehe fa ancora paura' (Sergio Ramelli, een verhaal dat nog steeds angst inboezemt).

ITALIA PRESENTE!


Concept: Identiteit door Muziek (IdM) en NatRevProp. Art Design: Wulf, DJ Geass en TiRMu. Vertalingen: DJ Angelo
De samenstellers wensen de volgende personen en organisaties te bedankten voor hun be-reidwillige medewerking aan ditproject: Perimetro, Dhr. Marcello DeAngelis, Tuono Records, Dhr Guido Giraudo, EDA Propaganda, Mechelse Autonomen, Radio Rapaille, Wulf en DJ Geass. A NOI! Alle eventuele winst van dit project komt ten goede van de beweging.

EDIZIONI