Concerti

Luogo: MILANO - SKINHOUSE

Data 21 Gennaio 2012

Concerto organizzato dalla Skinhouse di Milano

Gruppi

BULLY BOYS - NATIVI - CODEX FREI - GARROTA